Home Nieuws Links Kalender Contact
2. De optelling en aftrekking

2.1 Natuurlijke getallen optellen en aftrekken

Niet met internet explorer openen

1) Cijferen: optellen. Kies 'Optellen Integers I of II' Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te gaan klik op 'intro'.
2) Cijferen: aftrekken.Kies '5 Aftrekken Integers I' Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
3) Magisch vierkant

2.2 Gehele getallen

1) De getallenas. Kies het aantal punten, getallenlijn, gehele getallen en positief en negatief. Om te starten klik op 'aller travailler.Om terg te gaan klik op 'intro'.
2) De getallenas. Kies 'Het werken met negatieve getallen'. Je kan de moeilijkheidsgraad en het aantal oef. instellen. Om te starten klik op 'werk'. Om terug te gaan klik op 'intro'.
3) De getallenas. Kies 'Links of rechts van een punt'. Je kan de moeilijkheidsgraad en het aantal oef. instellen. Om te starten klik op 'Werk'. Om terrug te gaan klik op 'intro'.
4) De getallenas. (e).
5) De getallenas(2). (e).
6) De getallenas(3)- Absolute waarde en tegengestelde. (e).
7) Rekenen met de absolute waarde.
8) Wat is negatief? Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
9) Kies: negetieve getallen.
10) Gehele getallen ordenen Kies H1 7b, 9,10, 13
11) Is groter dan of kleiner dan?(e)
12) Kies 'gehele getallen (middel groot). Je kan het aantal getallen, oefeningen en moeilijkheidsgraad instellen. Om te starten klik op 'werk'. Om terug te gaan klik op 'intro'
13) Is groter dan of kleiner dan?(2)(e)
11) Gehele getallen op een getallen as (kies oef 2 en 3)
12) Tegengestelde en absolute waarde
13) Tegengestelde en absolute waarde(2)
14) Tegengestelde en absolute waarde(3)
15) Tegengestelde en absolute waarde Kies H2 oef 1,2,3,4
16) Aflezen thermometer
17) Co÷rdinaten in Z Kies H1b ľ oef 2,3,8,10
18) Co÷rdinaten in Z Kies aantal punten, platte vlak gehele getallen, positief en negatief. Om te starten druk op 'aller travallier'. Om terug te gaan klik op'intro'.
19) Co÷rdinaten in Z Kies 'route door een plat vlak' Om te starten druk op 'werk'. Om terug te gaan klik op'intro'.
20) Co÷rdinaten in Z. Kies 'co÷rdinaten in het platte vlak' Je kan het aantal oefeningen instellen. Om te starten druk op 'werk'. Om terug te gaan klik op'intro'.
21) Bepaal de co÷rdinaten van de gegeven punten.
22) Zet de co÷rdinaten in het rooster (e)
23) Zet de co÷rdinaten in het rooster (e)
24) In welk kwadrant liggen de gegeven punten?
25) Welk voorwerp staat op het gegeven punt?
26) Co÷rdinaten. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
27) Co÷rdinaten spel 1
28) Co÷rdinaten spel 2
29) Film over getallenlijn

2.3 Gehele getallen optellen en aftrekken

1) Negatieve getallen optellen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Negatieve getallen aftrekken. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Rekenen met de absolute waarde.
4) De optelling in Z oef 1
5) De optelling in Z oef 2
6) Optellen en aftrekken van gehele getallen Kies H2 oef 10a tot en met 19
7) Rekenen et haakjes bij het optellen en aftrekken van gehele getallen Kies H2 oef 20 en 21
8) Optellen en aftrekken van getallen. Kies 1, 2, 9 of 10. Je kan de moeilijkheidsgraad, aantal sommen nog instellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te keren klik op'intro'.
9) Kies: 24 Optellen van negatieve getallen. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
10) Kies: 25 Aftrekken van negatieve getallen. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
11) Kies: 41 en 42 optellen van gehele getallen I en II. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
12) Kies: 43 en 44 aftrekken van gehele getallen I en II. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
13) De aftrekking in Z
14) De aftrekking in Z oef 1 (e)
15) De optelling in Z oef 2 (e)
16) De optelling in Z met meer dan 2 termen oef 3 (e)
17) Koppel een opgave en een uitkomst.
18) Optelling in Z oefeningen (fr)
19) Aftrekking in Z oefeningen (fr)
20) Optelling en aftrekking in Z oefeningen (fr)
21) Optelling en aftrekking in Z met meerdere getallen oefeningen(1) (fr)
22) Optelling en aftrekking in Z met meerdere getallen oefeningen(2) (fr)
23) Rekentoestel kies: casio

 

©Johan Jacobs