Home Nieuws Links Kalender Contact
7. Vergelijkingen, regelmaat en vraagstukken

7.1 Een vergelijking

1) Wat is een vergelijking?(kies video 1)(film)

7.2 Een vergelijking oplossen

kijk ook naar het laatste hoofstuk 12 voor andere sites


1) Hoe vergelijkingen oplossen? positieve getallen(kies video 2)(film)
2) Hoe vergelijkingen oplossen? negatieve getallen (kies video 3)(film)
3) Hoe vergelijkingen oplossen? met meerdere termen(kies video 4)(film)
4) Eenvoudige oefeningen
5) Vergelijkingen oplossen 1 theorie
6) Vergelijkingen oplossen 2 oefeningen
7) Vergelijkingen oplossen Kies één van de groene onderdelen H16 Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links
8) Kies: Vergelijkingen
9) Kies onderwerp onderaan Optelling met gaten. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
10) Kies onderwerp onderaan Verschil met gaten. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
11) Kies onderwerp onderaan x + a = b. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
12) Kies onderwerp Gelijkheden 4, 5 of 6. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
13) Kies onderwerp ax = b. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
14) Kies onderwerp ax + b = 0. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
15) Kies onderwerp ax + b = cx + d. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
16) Oplossen van vergelijkingen van de vorm x + a = b of ax = b
17) Oplossen van vergelijkingen van de vorm ax + b = c
18) Oplossen van vergelijkingen van de vorm ax + b = cx + d
19) Los volgende eenvoudige vergelijkingen op. (e) oef3
20) Kies: Vergelijkingen oplossen.
21) Kies Getallenleer - Vergelijkingen en stelsels - eerstegraadsvergelijkingen.
22) Eenvoudige vergelijkingen oplossen (e) Kies 'Algebra Flashcards' Voor andere soort kies onder 'New equation' (naar onder scrollen) bij: 'choose equation type: Addition=optelling of substraction=aftrekking of Multiplication=vermenigvuldiging of 4 mogelijkheid in de combinatie. Voor nieuwe oef druk'new equation'.
23) Eenvoudige vergelijkingen van de vorm x + a = b. Bij 'show step-by-step' kan je de oplossing laten uitwerken.
24)Eenvoudige vergelijkingen van de vorm ax = b Kies in de lijst Algebra.help, dan links bij Worksheets "Browse the list ..." - Basic Proportion of simplifying
25) Vergelijkingen vereenvoudigen met meerdere termen
26) Vergelijkingen oplossen van de vorm x = a + b. Duurt soms lang eer site geladen is. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" (Vergelijkingen) kan je nog andere soorten zoeken.
27) Vergelijkingen oplossen van de vorm x + a = b. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" kan je nog andere soorten zoeken.
28) Vergelijkingen oplossen van de vorm ax = b. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" kan je nog andere soorten zoeken.
29) Vergelijkingen oplossen van de vorm ax + b = c. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" kan je nog andere soorten zoeken.
30) Wat is het getal x. Uitleg vergelijkingen. + oefeningen. De oplossingen vind je door rechts op het groene vraagteken te klikken.
31) Balansmethode: theorie en oefeningen. De oplossingen vind je door rechts op het groene vraagteken te klikken.
32) Oplossingen onderzoeken.

7.3 Regelmaat ontdekken

1) Kies: formules maken.
2) Regelmaat van rijen getallen zoeken. 1
3) Regelmaat van rijen getallen zoeken. 2 uileg + oefeningen. De oplossingen vind je door rechts op het groene vraagteken te klikken.
4) Zoek het ontbrekende getal
5) wat hoort niet thuis in het rijtje (1)
6) wat hoort niet thuis in het rijtje (2)
7) wat hoort niet thuis in het rijtje (3)

7.4 Regelmaat beschrijven met een formule

1) Verbanden: theorie en oefeningen + oplossingen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Formules: theorie en oefeningen + oplossingen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Van formule naar grafiek: theorie en oefeningen + oplossingen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
4)Verhoudingstabellen maken. Voor uitleg klik op 'Verhoudingstabellen'. Voor oefeningen klik op start.
5)Verbanden en grafiek. Voor uitleg klik op 'Verband en grafiek'. Voor oefeningen klik op start.
6)Formules: theorie kies: Grafieken en formules 1 en KB5
7) Letterrvariabelen: theorie kies: Grafieken en formules 1 enKB6
8) Van formule naar grafiek: theorie kies: Grafieken en formules 1 enKB7
9) Grafieken en vergelijkingen: theorie kies: Grafieken en formules 1 en KB1
10) Mogelijkheden. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.

7.5 Vraagstukken oplossen met behulp van een vergelijking

1) Eenvoudige oefeningen Schrijf met letters 1
2) Eenvoudige oefeningen Schrijf met letters 2
3) Eenvoudige oefeningen Werken met letters in Z
4) Oplossen van vraagstukken met vergelijkingen

©Johan Jacobs