Home Nieuws Links Kalender Contact
10. Strook- en schijfdiagrammen

10.1 Gegevens aflezen en interpreteren

1) Login als gast. Kies: VMBO 1,2 grafieken lezen
2) Grafieken aflezen. Voor theoroe klik op 'Grafiek aflezen'. Voor oefeningen klik op 'start'.
3) Aflezen gegevens. Theorie en oefeningen.
4) Beeld en lijndiagram. Theorie en oefeningen.
5) Cirkel en steelbladdiagram. Theorie en oefeningen.
6) Frequentietabel. Theorie en oefeningen.
7) Schijfdiagram: Theorie en oefeningen.
8) Steel en bladdiagram.
9) Kies: grafieken.
10) Aflezen van een grafiek. Kies onderwerp,aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"
11) Rechte lijnen. Kies onderwerp,aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"
12) Lineaire verbanden.

10.2 Gegevens voorstellen

1) diagrammen. Theorie en oefeningen.
2) Grafieken voorstellen oefeningen. De oplossingen staan in volgende link.
3) Grafieken voorstellen oefeningen. De oplossingen van de vorige link..
4) Kies een van de oefeningen.
5) Schema's. Theorie en oefeningen.
6) Grafieken tekenen. Theorie en oefeningen.
7) Staafdiagram maken.
8) Schijfdiagram maken met 4 onderverdelingen.
9) Lijndiagram maken.
10) Staafdiagram maken. (film 1)
11) Staafdiagram maken. (film 2)
12) Staafdiagram maken. (film 3)
13) Strookdiagram maken. (film 1)
14) Schijfdiagram maken (film 1)
15) Schijfdiagram maken (film 2)

 

©Johan Jacobs