Home Nieuws Links Kalender Gastenboek Contact
5. Eentermen en veeltermen

5.1 Eentermen

5.2 Veeltermen

Getalwaarde berekenen

5.3 De som van eentermen en veeltermen

Rekenen met variabelen: theorie en oefeningen. Druk opgaven af. Maak oef. en geef ze aan je leerkracht
Rekenen met lettervormen
Gemengde oef (e)
Kies "Editie7 - Havo 2 - hfd5 oef1-2 (Doe letter en = weg.)

5.4 Het product van eentermen en veeltermen

Login als gast. Kies: Veeltermen herleiden
Kies Merkwaardige producten oef 1,2,3,4
Oefening 1 (e)

5.5 Een macht van een eenterm

Los op. Bereken volgende machten (e)

5.6 Het quotiënt van twee eentermen

Oefening 1 (e)

5.6 extra Gemengde oefeningen

Gemengde oefening 1 (e)

5.7 Een veelterm delen door een eenterm

©Johan Jacobs