Home Nieuws Links Kalender Gastenboek Contact
5. Eentermen en veeltermen

5.1 Eentermen

5.2 Veeltermen

1) Wat is een eenterm - veelterm
2) Getalwaarde berekenen 1
3) Getalwaarde berekenen 2
4) Getalwaarde berekenen 3
5) Graad van een veelterm

5.3 De som van eentermen en veeltermen

1) Rekenen met variabelen: theorie en oefeningen. Druk opgaven af. Maak oef. en geef ze aan je leerkracht
2) Rekenen met lettervormen
3) Gemengde oef (e)
4) Som en verschil: theorie en oefeningen
5) Gelijksoortige veeltermen optellen (film)

5.4 Het product van eentermen en veeltermen

1) Login als gast. Kies: Veeltermen herleiden
2) Product van een eenterm met een veelterm
3) Kies Merkwaardige producten oef 1,2,3,4
4) Eenterm maal veelterm
5) Veelterm maal veelterm
6) Product van eentermen (film)
7) Oefening 1 (e)

5.5 Een macht van een eenterm

1) Los op. Bereken volgende machten (e)

5.6 Het quotiënt van twee eentermen

1) Oefening 1 (e)

5.6 extra Gemengde oefeningen

1) Gemengde oefening 1
2) Gemengde oefening 2
3) Gemengde oefening 3 (filmpjes op alle rekenregels)
4) Gemengde oefening 4 (film)

5.7 Een veelterm delen door een eenterm

©Johan Jacobs