Home Nieuws Links Kalender Contact
6. Tabellen, grafieken en staafdiagrammen

6.1 Gegevens aflezen en interpreteren

1) Grafieken aflezen 1. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Grafieken aflezen 2. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Grafieken 3. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
4) Kies: Grafiek
5) Grafieken aflezen filmpje
6) Aflezen verschillende grafieken. Kies een onderwerp van 1 tot en met 9 uit het lijstje. Je kan de moeilijkheidsgraad en het aantal oefeningen instellen. Om te starten klik op 'Configuration is ok'. Om terug te gaan naar een andere oefening klik links boven op 'Intro/configuratie'.
7) Minimum en maximum. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
8) Beeld en lijndiagram. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
9) Aflezen gegevens. maak de verschillende onderdelen.
10) Gegevens in beeld. Voor uitleg klik op 'Grafieken aflezen'. Voor oefeningen klik op start
11) Grafieken aflezen: Voor uitleg: klik op 'Gegevens in beeld'. Voor oefeningen: klik op start.
12) Cirkeldiagram: Voor uitleg: klik op 'Cirkeldiagram'. Voor oefeningen: klik op start.
13) Steel- en bladdiagram: Voor uitleg: klik op 'Steel-bladdiagram. Voor oefeningen: klik op start.
14) Kies Data en graphs J.1 tot 11 Maak de verschillende onderdelen. (e).
15) Kies Data en graphs (1) CC.1 tot 16 Maak de verschillende onderdelen. (e).
16) Los de vraagjes op een blad en controleer je antwoord.
17) Aflezen en interpreteren van gegevens theorie.
18) Aflezen en interpreteren van gegevens oefeningen.

6.2 Gegevens voorstellen

1) Grafieken tekenen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Computer tekent punten op een grafiek (e)
3) Voor uitleg klik op 'Verband en grafiek'. Voor oefeningen klik op start
4) Grafieken tekenen. Voor uitleg klik op 'Grafiek tekenen'. Voor oefeningen klik op start
5) Beeld- en staafdiagram. Voor uitleg klik op 'Beeld- en staafdiagram'. Voor oefeningen klik op start
6) Cirkeldiagram. Voor uitleg klik op 'Cirkeldiagram'. Voor oefeningen klik op start
7) Somgrafiek.Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.

©Johan Jacobs