Home Nieuws Links Kalender Contact
13. Vergelijkingen en vraagstukken

13.1 Vergelijkingen

kijk ook naar hoofstuk 6 voor andere sites


1) Eenvoudige oefeningen
2) Eenvoudige vergelijkingen oplossen met zeer goede uitleg (je krijgt de oplossing van een eigen ingegeven oefening. Invullen in het vakje 'solve' druk dan op 'solve'.(e)
3) Los volgende eenvoudige vergelijkingen op. (e) oef 1
4) Los volgende eenvoudige vergelijkingen op. (e) oef 2
5) Los volgende eenvoudige vergelijkingen op. (e) oef 3
6) Los volgende eenvoudige vergelijkingen op. (e) oef 4
7) Los de verglijking op. Opgave met een tekening(e) oef 5
8) Los de vergelijking op. Met HINTS!(e) oef 5
9) Vergelijkingen van de vorm ax + b = 0 oplossen (met hints) via 'intro' kan je de moeilijkheidsgraad veranderen(fr)
10) Vergelijkingen van de vorm x + a = b oplossen (met hints)(fr)
11) Vergelijkingen van de vorm a.x = b oplossen (met hints)(fr)
12) Vergelijkingen van de vorm -a.x = b oplossen (met hints)(fr)
13) Vergelijkingen van de vorm ax + b = cx + d oplossen (met hints)(fr)
14) Vergelijkingen van de vorm a(x + b) = c oplossen (met hints)(fr)
15) Vergelijkingen van de vorm x : a = b oplossen (met hints)(fr)
16) Vergelijkingen van verschillende vormen. Je moet ze zelf instellen en je kan de moeilijkheidsgraad kiezen(fr)
17) Vergelijkingen van verschillende vormen. (Nederlands) Kies uit de eerste 6 ofwel 'Optelling, verschil en verm met gaten' of x+a=b. Je kan de oplosmethode, hulp, soort uitkomst en moeilijkheidsgraad zelf instellen. Om te starten klik op 'werk'. Om terug te gaan klik op 'intro'.
18) Kies: 'Getallenleer - Vergeijkingen en stelsels - Eerstegraadsvergelijkingen.
19) Film 1 Wat is een lineaire vergelijking?
20) Film 2 Vergelijking oplossen met balansmethode. stappenplan
21) Film 3 Vergelijking oplossen met balansmethode deel 1.
22) Film 4 Vergelijking oplossen met balansmethode deel 2.
23) Film 5 Vergelijingen met een term x in het linker- en rechterlid..
24) Film 6 Vergelijkingen met haakjes. (1)
25) Film 7 Vergelijkingen met haakjes. (2)
26) Film 8 Vergelijkingen met breuken.
27) Film 9 vergelijingen versneld oplossen.

13.2 Vraagstukken oplossen met behulp van een vergelijking


1) Eenvoudige vraagstukken volledige uitleg (film) 1
2) Eenvoudige vraagstukken volledige uitleg (film) 2
3) Eenvoudige vraagstukken

©Johan Jacobs