Home Nieuws Links Kalender Contact
8. Vergelijkingen, regelmaat en vraagstukken

8.1 Een vergelijking


1) Wat is een vergelijking?(kies video 1)(film)

8.2 Een vergelijking oplossen


kijk ook naar het laatste hoofstuk 12 voor andere sites


1) Hoe vergelijkingen oplossen? positieve getallen(kies video 2)(film)
2) Hoe vergelijkingen oplossen? negatieve getallen (kies video 3)(film)
3) Hoe vergelijkingen oplossen? met meerdere termen(kies video 4)(film)
4) Eenvoudige oefeningen
5) Vergelijkingen oplossen 1 theorie kies 1ste jaar/Bewerkingen/Vergelijkingen van de eerste graad.- Theorie
6) Vergelijkingen oplossen 2 oefeningen. Kies Eerstegraadsvergelijkingen.
7) Vergelijkingen oplossen Kies één van de groene onderdelen H16 Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links
8) Kies onderwerp onderaan Optelling met gaten. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
9) Kies onderwerp onderaan Verschil met gaten. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
10) Kies onderwerp onderaan x + a = b. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
11) Kies onderwerp Gelijkheden 4, 5 of 6. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
12) Kies onderwerp ax = b. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
13) Kies onderwerp ax + b = 0. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
14) Kies onderwerp ax + b = cx + d. Je kan met of zonder hulp kiezen en aantal oef en moeilijkheidsgraad kiezen. Om te starten druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro".
15) Oplossen van vergelijkingen van de vorm x + a = b of ax = b
16) Oplossen van vergelijkingen van de vorm ax + b = c
17) Oplossen van vergelijkingen van de vorm ax + b = cx + d
18) Los volgende eenvoudige vergelijkingen op. (e) oef3
19) Kies Getallenleer - Vergelijkingen en stelsels - eerstegraadsvergelijkingen.
20) Eenvoudige vergelijkingen oplossen (e) Kies 'Algebra Flashcards' Voor andere soort kies onder 'New equation' (naar onder scrollen) bij: 'choose equation type: Addition=optelling of substraction=aftrekking of Multiplication=vermenigvuldiging of 4 mogelijkheid in de combinatie. Voor nieuwe oef druk'new equation'.
21) Eenvoudige vergelijkingen van de vorm x + a = b. Bij 'show step-by-step' kan je de oplossing laten uitwerken.
22)Eenvoudige vergelijkingen van de vorm ax = b Kies in de lijst Algebra.help, dan links bij Worksheets "Browse the list ..." - Basic Proportion of simplifying
23) Vergelijkingen vereenvoudigen met meerdere termen
24) Vergelijkingen oplossen van de vorm x = a + b. Duurt soms lang eer site geladen is. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" (Vergelijkingen) kan je nog andere soorten zoeken.
25) Vergelijkingen oplossen van de vorm x + a = b. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" kan je nog andere soorten zoeken.
26) Vergelijkingen oplossen van de vorm ax = b. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" kan je nog andere soorten zoeken.
27) Vergelijkingen oplossen van de vorm ax + b = c. Laat site vertalen: Wijs op de site, klik rechts 'Vertaal in het Nederlands' en kies via "content and search of inhoud en zoeken" kan je nog andere soorten zoeken.
28) Wat is het getal x. Uitleg vergelijkingen. + oefeningen. De oplossingen vind je door rechts op het groene vraagteken te klikken.
29) Balansmethode: theorie en oefeningen. De oplossingen vind je door rechts op het groene vraagteken te klikken.
30) Oplossingen onderzoeken.

8.3 Regelmaat ontdekken


1) Regelmaat van rijen getallen zoeken. 1
2) Regelmaat van rijen getallen zoeken. 2 uileg + oefeningen. De oplossingen vind je door rechts op het groene vraagteken te klikken.
3) Zoek het ontbrekende getal
4) wat hoort niet thuis in het rijtje (1)
5) wat hoort niet thuis in het rijtje (2)
6) wat hoort niet thuis in het rijtje (3)

8.4 Regelmaat beschrijven met een formule


1) Verbanden: theorie en oefeningen + oplossingen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Formules: theorie en oefeningen + oplossingen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Van formule naar grafiek: theorie en oefeningen + oplossingen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
4) Verhoudingstabellen maken. Voor uitleg klik op 'Verhoudingstabellen'. Voor oefeningen klik op start.
5) Verbanden en grafiek. Voor uitleg klik op 'Verband en grafiek'. Voor oefeningen klik op start.
6) Lineair verband: grafiek - tabel - formule stap 1 en 2
7) Letterrvariabelen stap 1 en 2
8) Tabel, grafiek en formule - stap 1, 2 en 3
9) lineair verband in een grafiek
10) Mogelijkheden. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.

8.5 Vraagstukken oplossen met behulp van een vergelijking


1) Vergelijkingen oplossen uitdrukkingen
2) Eenvoudige oefeningen Schrijf met letters 1
3) Eenvoudige oefeningen Schrijf met letters 2
4) Eenvoudige oefeningen Werken met letters in Z
5) Oplossen van vraagstukken met vergelijkingen

©Johan Jacobs