Home Nieuws Links Kalender Contact
11. De vermenigvuldiging en deling

11.1. Breuken vermenigvuldigen


1) Hoe moet je breuken vermenigvuldigen? ((film)
2) Theorie en oefeningen 2 eenvoudig Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Afronden Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
4) Product van een getal en een breuk.
5) Product twee breuken
6) Kies onderwerp 4,7,9,10,11,12,13 aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"
7) Kies onderwerp 7,8,11,12,28,29 aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"
8) Breuken vermenigvuldigen en delen(e) met volledige oplossing
9) Breuken vermenigvuldigen (e) Open met chrome en vertaal de site met rechtermuisknop en "vertaal"
10) Decimale getallen vermenigvuldigen spel
11) Oefening

11.2 Breuken delen


1) Theorie en oefeningen eenvoudig Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Oefeningen(a). 4 1/2 wil zeggen 4 gehelen en 1/2 = 9/2.
3) Oefeningen(b). 4 1/2 wil zeggen 4 gehelen en 1/2 = 9/2.
4) Quotiënt van een getal en een breuk
5) Quotiënt van twee breuken 1
6) Quotiënt van twee breuken 2 stapelbreuken
7) Hoe moet je breuken delen? ((film) samengestelde breuken moet je niet kennen
8) Breuken delen. Open in chrome en vertaal
9) Breuken delen door een geheel getal. Open in chrome en vertaal
10) Eenvoudige oefening op delen van breuken
11) Kies onderwerp 20,21 aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"
12) Oefening (1)
13) Oefening (2)

11.3 Decimale getallen vermenigvuldigen


1) Kies onderwerp 8,9 of 11 vermenigvuldig decimalen I,II of III. Voor de komma moet je een punt gebruiken. Je kan de moeilijkheidsgraad , aantal sommen nog in stellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te keren klik op'intro'
2) Kies onderwerp 33,37 vermenigvuldig decimalen I,II. Voor de komma moet je een punt gebruiken. Je kan de moeilijkheidsgraad , aantal sommen nog in stellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te keren klik op'intro'
3) Theorie en oefeningen. = uileg 3 Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
4) Decimale getallen vermenigvuldigen oefeningen (e) Open in chrome en vertaal.

11.4 Decimale getallen delen


1) decimale getallen delen (e) komma = punt. Soms moet je twee keer inloggen
2) Decimale getallen delen oefeningen (e)Open in chrome en vertaal.
3) Kies onderwerp 34 delen decimalen. Voor de komma moet je een punt gebruiken. Je kan de moeilijkheidsgraad , aantal sommen nog in stellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te keren klik op'intro'

11.5 Decimale getallen afronden


1) Afronden en schatten.Theorie en oefeningen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Voor theorie kies 'Afronden', voor oefeningen kies start.
3) Afronden (film)
4) Afronden

11.6 Eigenschappen van de vermenigvuldiging


1) Eigenschappen bij bewerkingen in N
2) Eigenschappen bij bewerkingen in N
3) Eigenschappen bij bewerkingen in N
4) Eigenschappen bij bewerkingen in N
5) Eigenschappen van de bewerkingen in Z (1)
6) Eigenschappen van de bewerkingen in Z (2)
7) Eigenschappen van de bewerkingen in Z. Geef de naam van de eigenschap.(3)
8) Kies 'Ontbrekende teller of noemer bij de inverse'. Je kan de moeilijkheidsgraad , aantal sommen nog in stellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te keren klik op'intro'
9) Reken uit met de distributiviteit.

11.7 Rekenen met procenten


1) Wat zijn procenten film 1
2) Wat zijn procenten film 2
3) Wat zijn procenten film 3
4) Rekenen met procenten(1). Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
5) Procentrekenen. (2) Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
6) Procent eraf/erbij. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
7) Procent eraf/erbij. Geef onderaan de moeilijkheidsgraad in en klik dan helemaal beneden op "werk"
8) Procentage en verhoudingen.
9) Procentrekenen. Kies een onderwerp uit de lijst
10) Rekenen met procenten. Voor theorie klik op 'Rekenen met procenten'. Voor oefeningen klik op 'start'.
11) Hoe rekenen met procenten filmpje
12) Omrekenen naar procenten en decimale getallen - spel

11.8 Machten


1) Machten. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Kies Positieve machten I onderwerp,aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"
3) Kies onderwerp 30 aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"

11.9 Vierkantswortels


1) Eenvoudige vierkantswortels berekenen.
2) Machten en vierkantswortels in Q
3) Voor theorie klik op 'Wortels'. Voor oefeningen klik op 'start'.
4) Machten en vierkantswortels in Q
5) Machten en vierkantswortels in Q

 

©Johan Jacobs