Home Nieuws Links Kalender Contact
9. De rationale getallen

9.1 Breuken


1) Wat zijn breuken? (film)
2) Breuken. voorbeelden
3) Wat zijn breuken. oefeningen
4) Voor de theorie klik op 'Aan de slag/Kennisbank' dan op 'Breuken'. Voor oefeningen klik op 'Opgaven' en 'Start'.
5) Wat zijn breuken? goed filmpje
6) Breuken op een getallenas
7) Getallenverzameling en voorstelling van een breuk
8) De getallenas
9) Geef het teken van het rationaal getal.
10) Schrijf met een positieve noemer
11) Website over breuken. Inladen met Google Chrome en laat site vertalen.(klik rechts op de site en kies Vertalen in het Nederlands) Kies uit de lijst een onderdeel. Voor oef klik je bovenaan rechts op 'practice of praktijk'. Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links.
12) Breuken. 1 eenvoudug. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
13) Breuken. 2 Oefeningen met letters. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.

9.2 Rationale getallen


1) Website over breuken. Kies aan de linkerzijde een onderdeel.

9.3 Tegengestelde van een breuk


1) Tegengestelde breuken berekenen (1)
2) Tegengestelde breuken berekenen (2)

9.4 Omgekeerde van een breuk


1) Bereken de omgekeerde breuk (1)
2) Bereken de omgekeerde breuk (2)

9.5 Gelijke breuken


1) Deelbaarheid. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Bepaal de gelijke breuk.
3) Gelijke breuken. Kies een onderwerp uit de lijst. Je kan de moeilijkheidsgraad , aantal oefeningen nog in stellen. Om te starten klik op 'werk'. Om terug te keren klik op'intro'
4) Breuken vergelijken. Inladen met Google Chrome en laat site vertalen.(klik rechts op de site en kies Vertalen in het Nederlands) Kies uit de lijst een onderdeel. Voor oef klik je bovenaan rechts op 'practice of praktijk'. Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links.
5) Breuken vergelijken met decimale getallen. Inladen met Google Chrome en laat site vertalen.(klik rechts op de site en kies Vertalen in het Nederlands) Kies uit de lijst een onderdeel. Voor oef klik je bovenaan rechts op 'practice of praktijk'. Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links.
6) Gelijke breuken maken. Inladen met Google Chrome en laat site vertalen.(klik rechts op de site en kies Vertalen in het Nederlands) Kies uit de lijst een onderdeel. Voor oef klik je bovenaan rechts op 'practice of praktijk'. Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links.

9.6 Breuken vereenvoudigen


1) Verhoudingstabellen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Rekenen met verhoudingstabellen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Vereenoudigen 1.
4) Vereenoudigen 2.
5) Vereenoudigen 3.
6) Vereenoudigen 4.
7) Vereenoudigen 5.
8) Bepaal een gelijke breuk.
9) Maak een gelijke breuk.
10) Breuken : waarde en orde.
11) Breuken vereenvoudigen en de onvereenvoudigbare breuk.
12) Vereenoudigen(e).
13) Hoe moet je breuken vereenvoudigen? (film 2)
14) Vereenvoudig de breuken.(e) Inladen met Google Chrome en laat site vertalen.(klik rechts op de site en kies Vertalen in het Nederlands) Kies uit de lijst een onderdeel. Voor oef klik je bovenaan rechts op 'practice of praktijk'. Om terug te gaan gebruik je het pijltje bovenaan links.
15) Vereenvoudig de gegeven breuken
16) Kies onderwerp 1,aantal oef, graad,niveau en druk op "configuration" om oef te wisselen klik op "intro"

9.7 Gelijknamige breuken


1) Gelijke breuken maken.
2) Maak de breuken gelijknamig.
3) Zoek gelijknamige breuken.
4) Wat is de gemeenschappelijke noemer

9.8 Decimale schrijfwijze van een rationaal getal


1) Decimale getallen 1 eenvoudig Theorie en oefeningen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Decimale getallen 2 Theorie en oefeningen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Zet de gegeven breuk om in een decimaal getal.(1)
4) Zet de gegeven breuk om in een decimaal getal.(2)
5) Een breuk als decimale vorm schrijven en wat is de periode?
6) Breuken omzetten. Vertaal de pagina via de rechtermuisknop
8) Decimale vormen
9) Begrensde decimale vormen
10) Zuiver repeterende decimale vormen
11) Gemengd repeterende decimale vormen

9.9 Rationale getallen ordenen


1) Voor de theorie klik op 'Aan de slag/Kennisbank' dan op 'Breuken vergelijken'. Voor oefeningen klik op 'Opgaven' en 'Start'.
2) Tussen welke gehele getallen liggen de gegeven getallen?
3) Rangschik de gegeven getallen.
4) Vul in met <, >, =.
5) Vergelijk de breuken.
6) Rangschik de breuken.
7) Rangschik de breuken of decimale getallen. Kies een oef uit de lijst. Je kan het aantal getallen, moeilijkheidsgraad en oefeningen instellen. Om te starten klik op 'Werk'. Om terug te gaan klik op 'Intro'
8) Rangschik de decimale getallen.
9) Decimalen vermenigvuldigen met 10,.. of delen door 10, ...(fr.) Kies onderwerp ,aantal oef, graad,niveau en druk op "werk" om oef te wisselen klik op "intro"
10) Zijn volgende getallen kleiner, groter of gelijk aan elkaar?

9.10 Rationale getallen voorstellen op een getallenas


1) Welke breuk wordt voorgesteld op de getallenas?
2) Zet de breuk op de getallenas.
3) Decimale getallen voorstellen op een getallenas.
4) Geef het decimaal getal voor de gegeven punten op een getallenas.
5) Decimale getallen vergelijken met behulp van een getallenas.

9.11 Coördinaat van een punt


1) Coördinaten in het vlak plaatsen. Kies aantal punten. Klik op platte vlak, decimale getallen of breuken en positie en negatief. Om te beginnen klik op "Aller travailier" om oef te wisselen klik op "intro".

 

9.12 Procent


1) Procenten. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Procenten. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Breuken en procenten. oefeningen
4) Wat is procent? en allerhande berekeningen. (filmen)
5) Schrijf het gegeven getal in procenten. (e)
6) Zoek de procenten oef 1(e)
7) Zoek de procenten oef 2(e)
8) Percentages oplossen met procenten
9) Kies: Van breuk naar procenten.
10) Schrijf de procent als decimaal getal.
11) Breuken en procenten'

9.13 Verhoudingen


1) Zoek juiste verhouding
2) Verhoudingen theore filmpje 1
3) Verhoudingen theore filmpje 2
4) Verhoudingstabellen. (1)
5) Verhoudingstabellen. (2)
6) Verhoudingstabellen. (3)
7) Theorie en oefeningen. Voor theorie druk op 'verhoudingstabellen'. Voor oef. druk op 'start'.
8) Verhoudingstabellen: theorie en oefeningen + oplossingen
9)Rekenen met verhoudingstabellen: theorie en oefeningen + oplossingen
10) Verhoudingen Kes onderaan Verhoudingen 1, 1b, 1c, 1d.
11) Vraagstukken met verhoudingstabellen. (1)
12) Vraagstukken met verhoudingstabellen. (2)
13) Vraagstukken met verhoudingstabellen. (3)

9.14 Schaal


1) Schaallijnen: voor uitleg klik op Schaallijen, voor oefeningen klik op opgaven.
2) Schaal berekenen.

 

 

©Johan Jacobs