Home Nieuws Links Kalender Contact
7. Tabellen, grafieken en staafdiagrammen

7.1 Gegevens aflezen en interpreteren


1) Grafieken aflezen 1. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Grafieken aflezen 2. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Grafieken 3. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
4) Grafieken aflezen filmpje
5) Aflezen verschillende grafieken. Kies een onderwerp van 1 tot en met 9 uit het lijstje. Je kan de moeilijkheidsgraad en het aantal oefeningen instellen. Om te starten klik op 'Configuration is ok'. Om terug te gaan naar een andere oefening klik links boven op 'Intro/configuratie'.
6) Minimum en maximum. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
7) Beeld en lijndiagram. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
8) Aflezen gegevens. maak de verschillende onderdelen.
9) Gegevens in beeld. Voor uitleg klik op 'Grafieken aflezen'. Voor oefeningen klik op start
10) Grafieken aflezen: Voor uitleg: klik op 'Gegevens in beeld'. Voor oefeningen: klik op start.
11) Cirkeldiagram: Voor uitleg: klik op 'Cirkeldiagram'. Voor oefeningen: klik op start.
12) Steel- en bladdiagram: Voor uitleg: klik op 'Steel-bladdiagram. Voor oefeningen: klik op start.
13) Staafdiagram lezen. Engels met onderschriften (e). Inladen kan even duren.
14) Cirkelgrafieken aflezen. Engels met onderschriften (e).
15) Misleidende lijngrafieken. Engels met onderschriften (e).
16) Test grafieken lezen.
17) Staafdiagram maken.
18) Staafdiagram aflezen.
19) Los de vraagjes op een blad en controleer je antwoord.
20) Aflezen en interpreteren van gegevens. Voor theorie en oefeningen:1ste jaar/grafieken en diagrammen/gegeven tabellen .

7.2 Gegevens voorstellen


1) Grafieken tekenen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Computer tekent punten op een grafiek (e)
3) Voor uitleg klik op 'Verband en grafiek'. Voor oefeningen klik op start
4) Grafieken tekenen. Voor uitleg klik op 'Grafiek tekenen'. Voor oefeningen klik op start
5) Beeld- en staafdiagram. Voor uitleg klik op 'Beeld- en staafdiagram'. Voor oefeningen klik op start
6) Cirkeldiagram. Voor uitleg klik op 'Cirkeldiagram'. Voor oefeningen klik op start
7) Somgrafiek.Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.

7.3 Centrummaten berekenen


1) Gemiddelde: voor theorie klik op 'Gemiddelde' en voor oefeningenklik op 'start'.
2) Gemiddelde berekenen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uileg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Gemiddelde berekenen.
4) Berekenen van het gemiddelde: film
5) Berekenen van de mediaan: film
6) Berekenen van gemiddelde, mediaan en modus: film 1
7) Berekenen van gemiddelde, mediaan en modus: film 2
8) Berekenen van gemiddelde, mediaan en modus: film 3
9) Gemiddelde en medoaan: Theorie en oefeningen: 1ste jaar/grafieken en diagrammen/rekenkundig gemiddelde.
10) Hoe wordt gemiddelde berekend?
11) Oefening gemiddelde
12) Hoe wordt mediaan berekend?
13) Oefening mediaan
14) Hoe worden gemiddelde,mediaan en mudus
15) Oefening Gemiddelde, mediaan en modus

7.4 Een onderzoek opstellen


©Johan Jacobs