Home Nieuws Links Kalender Contact
3. De optelling en aftrekking

3.1 Natuurlijke getallen optellen en aftrekken

Niet met internet explorer openen

1) Cijferen: optellen. Kies 'Optellen Integers I of II' Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te gaan klik op 'intro'.
2) Cijferen: aftrekken.Kies '5 Aftrekken Integers I' Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
3) Magisch vierkant
4) Kakuro puzzel
5) KruisrekenraadselMagisch
6) Een rekenpiramide
7) Hexagoon rekenspel
8) Cijferen
9) Hersenwerk - gedachtenlezer

3.2 Gehele getallen


1) De getallenas. Kies het aantal punten, getallenlijn, gehele getallen en positief en negatief. Om te starten klik op 'aller travailler.Om terg te gaan klik op 'intro'.
2) De getallenas. Kies 'Het werken met negatieve getallen'. Je kan de moeilijkheidsgraad en het aantal oef. instellen. Om te starten klik op 'werk'. Om terug te gaan klik op 'intro'.
3) De getallenas. Kies 'Links of rechts van een punt'. Je kan de moeilijkheidsgraad en het aantal oef. instellen. Om te starten klik op 'Werk'. Om terrug te gaan klik op 'intro'.
4) De getallenas. (e).
5) De getallenas(2). (e).
6) De getallenas(3)- Absolute waarde en tegengestelde. (e).
7) Rekenen met de absolute waarde.
8) Wat is negatief? Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
9) Gehele getallen ordenen Kies H1 7b, 9,10, 13
10) Is groter dan of kleiner dan?(e)
11) Kies 'gehele getallen (middel groot). Je kan het aantal getallen, oefeningen en moeilijkheidsgraad instellen. Om te starten klik op 'werk'. Om terug te gaan klik op 'intro'
12) Is groter dan of kleiner dan?(2)(e)
13) Gehele getallen op een getallen as
14) Tegengestelde en absolute waarde
15) Tegengestelde en absolute waarde Kies H2 oef 1,2,3,4
16) Aflezen thermometer
17) Coördinaten in Z Kies H1b - oef 2,3,8,10
18) Coördinaten in Z Kies aantal punten, platte vlak gehele getallen, positief en negatief. Om te starten druk op 'aller travallier'. Om terug te gaan klik op'intro'.
19) Coördinaten in Z Kies 'route door een plat vlak' Om te starten druk op 'werk'. Om terug te gaan klik op'intro'.
20) Coördinaten in Z. Kies 'coördinaten in het platte vlak' Je kan het aantal oefeningen instellen. Om te starten druk op 'werk'. Om terug te gaan klik op'intro'.
21) Bepaal de coördinaten van de gegeven punten.
22) Zet de coördinaten in het rooster (e)
23) Zet de coördinaten in het rooster (e)
24) In welk kwadrant liggen de gegeven punten?
25) Welk is de nieuwe coördinaat?
26) Coördinaten. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
27) Coördinaten spel 1
28) Coördinaten spel 2
29) Film over getallenlijn

3.3 Gehele getallen optellen en aftrekken


1) Negatieve getallen optellen. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
2) Negatieve getallen aftrekken. Beantwoord de vragen van 'Verkennen, Uitleg, enz.' op een afzonderlijk blad. Controleer daarna je antwoorden.
3) Rekenen met de absolute waarde.
4) De optelling in Z oef 1
5) De optelling in Z maak oef met een optelling of aftrekking.
6) Optellen en aftrekken van gehele getallen Kies H2 oef 10a tot en met 19
7) Rekenen et haakjes bij het optellen en aftrekken van gehele getallen Kies H2 oef 20 en 21
8) Optellen en aftrekken van getallen. Kies bij onderwerp: 1, 2, 9 of 10. Je kan de moeilijkheidsgraad, aantal sommen nog instellen. Om te starten klik op 'configuration is ok'. Om terug te keren klik op'intro'.
9) Kies bij onderwerp: 24 Optellen van negatieve getallen. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
10) Kies bij onderwerp: 25 Aftrekken van negatieve getallen. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
11) Kies bij onderwerp: 41 en 42 optellen van gehele getallen I en II. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
12) Kies bij onderwerp: 43 en 44 aftrekken van gehele getallen I en II. Je kan de moeilijkheidsgraad en aantal oef. instellen.
13) De aftrekking in Z
14) De aftrekking in Z oef 1 (e)
15) De optelling in Z oef 2 (e)
16) De optelling in Z met meer dan 2 termen oef 3 (e)
17) Koppel een opgave en een uitkomst.

 

©Johan Jacobs